News

  • Tên doanh nghiệp là gì? Sáu yếu tố cần thiết bạn cần biết

    Tên doanh nghiệp là gì? Sáu yếu tố cần thiết bạn cần biết

    Chọn tên cho doanh nghiệp mới của bạn không hề dễ dàng. Một tên không chỉ xác định công ty của bạn. Nó cho khách hàng biết bạn là ai, bạn làm gì và nhiều hơn một chút về cách bạn làm điều đó. Tên của bạn phân biệt bạn với các đồng nghiệp của bạn, thu hút sự quan tâm của khách hàng cao nhất và mời … Đọc Thêm